Chính sách

Chính sách

Các Cộng tác viên sẽ được quản lý bởi các chuyên viên kinh doanh của VNBland và được cung cấp đầy đủ các công cụ cần thiết để bán hàng

 

 

1. Quyền lợi

• Được cung cấp đầy đủ các phương tiện cần thiết để bán hàng như đã nêu ở trên.

• Được đào tạo về sản phẩm và các kỹ năng cần thiết.

• Được tham gia các lớp hướng dẫn về phương pháp marketing online áp dụng cho bất động sản.

• Được hưởng 40-50% hoa hồng khi giao dịch thành công.

2. Nghĩa vụ

• Quảng cáo về dịch vụ và sản phẩm của VNBland tới khách hàng.

• Giới thiệu khách hàng tiềm năng để công ty tư vấn hoặc chủ động tư vấn khách hàng (nếu có thể) để đi đến mục tiêu thuyết phục thành công khách hàng ký kết sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

• Thay mặt Công ty làm thủ tục hợp đồng với khách hàng (nếu có thể) hoặc thông qua sự trợ giúp của các chuyên viên kinh doanh của Công ty (Mẫu hợp đồng, mẫu đăng ký dịch vụ sẽ do công ty cấp).

• Duy trì tốt và có mối quan hệ thường xuyên với Khách hàng.

3. Nhiệm vụ và trách nhiệm của VNBland

• Có trách nhiệm phát triển sản phẩm - dịch vụ, cung cấp dịch vụ tới Khách hàng, duy trì dịch vụ và chăm sóc Khách hàng.

• Có trách nhiệm tiếp nhận và quản lý thông tin khách hàng giới thiệu từ CTV, tiến hành mọi công việc còn lại để hoàn thành thủ tục ký kết hợp đồng (hoặc thủ tục đăng ký dịch vụ) và ghi nhận doanh thu cho CTV. Trường hợp CTV không có điều kiện để thay mặt công ty làm thủ tục hợp đồng với Khách hàng, Công ty sẽ trực tiếp làm thủ tục hợp đồng với khách hàng.

• Có trách nhiệm trực tiếp, hoặc hỗ trợ CTV duy trì tốt mối quan hệ thường xuyên khách hàng.

• Cung cấp thông tin, tài liệu, công cụ liên quan và tạo mọi điều kiện cần thiết để hỗ trợ CTV hoàn thành trách nhiệm và nhiệm vụ.

• Cung cấp công cụ phần mềm quản lý tích hợp trên website để CTV quản lý được thông tin thu nhập trong tài khoản của mình.

• Có trách nhiệm giảm giá cho Khách hàng và thanh toán cho CTV theo đúng các thỏa thuận về quyền lợi nêu trên.

4. Doanh thu, thu nhập của CTV, Ghi nhận doanh thu, thu nhập và thanh toán.

• Doanh thu dịch vụ của CTV được ghi nhận ngay sau khi khách hàng ký họp đồng, bằng với hoa hồng chưa thuế VAT mà VNBland nhận được từ các chủ đầu tư.

• Thu nhập của CTV (được xác định theo mức hoa hồng quy định tại phần 2) được ghi nhận khi khách hàng đi thuê đã ký hợp đồng, và chủ đầu tư thanh toán hoa hồng cho VNBland. Giá trị khoản thu nhập của CTV được ghi nhận được tính trên số tiền chủ đầu tư  thanh toán thực tế của mỗi đợt thanh toán (Hoa hồng có thể chia làm nhiều đợt tùy vào hợp đồng thuê ký kết với chủ đầu tư).

• Thanh toán: VNBland thanh toán thu nhập cho các CTV bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, khi đủ các điều kiện thanh toán sau đây:

- Cộng tác viên đã hoàn thành thủ tục đăng ký làm cộng tác viên của VNBland, trong trường hợp không đăng ký thì có phiếu xác nhận thành viên đã cũng cấp khách hàng cho VNBland.

- VNBland đã nhận được thanh tiền thanh toán hoa hồng từ Chủ đầu tư.

- Trong trường hợp chuyển khoản thì tài khoản của CTV có (thu nhập chưa rút) >=100.000 đồng.

5. Thuế thu nhập cá nhân (TTNCN)

Cộng tác viên là đối tượng không phải nhân viên chính thức của Công ty và không ký kết hợp đồng lao động, TTNCN được thực hiện theo quy định tại  Điều 1 Thông tư 113/2011/TT-BTC ban hành  ngày 04 tháng 8 năm 2011 như sau:

• Mỗi khi thanh toán, chi trả thu nhập cho CTV, nếu số tiền của lần chi trả lớn hơn hoặc bằng 1.000.000 đồng thì Công ty sẽ giữ lại 10% số tiền chi trả đối với CTV có mã số thuế TNCN và 20% đối với CTV không có mã số thuế TNCN để thực hiện nghĩa vụ TTNCN cho cơ quan thuế.

• Trường hợp CTV thuộc diện chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của CTV sau khi trừ gia cảnh không đến mức phải nộp thuế (ví dụ CTV có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu là độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng  hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng, ...) thì CTV làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 113/2011/TT-BTC) gửi VNBland để VNBland chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ TTNCN. CTV làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp cơ quan nhà nước chuyên trách phát hiện có sự gian lận thì CTV phải chịu xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Quy định trong điều này được lập dựa trên các văn bản luật về TTNCN ban hành và Thông tư 113/2011/TT-BTC (có hiệu lực từ ngày 19/09/2011). Trong trường hợp sau ngày 19/9/2011, cơ quan nhà nước ban hành và áp dụng các văn bản  luật mới mà có quy định thay thế hoặc bổ sung cho các quy định cũ mà bản chính sách này chưa kịp cập nhật thì thực hiện theo quy định của văn bản luật mới.

6. Điều kiện để đăng ký làm CTV VNBland

• Nam, Nữ đã tốt nghiệp các trường Trung Cấp trở lên, yêu thích kinh doanh bất động sản và đã có chứng chỉ hành nghề môi giới (Với những thành viên chưa có chứng chỉ môi giới VNBland sẽ tạo điều kiện để sớm hoàn thành các chứng chỉ môi giới theo quy định của pháp luật).

• Các cá nhân tham gia kinh doanh bất động sản và có chứng chỉ hành nghề môi giới.

• Không có tiền án, tiền sự.

• Vượt qua được vòng phỏng vấn của VNBland.

7. Chấm dứt  quyền CTV.

Quyền làm CTV viên của VNBland sẽ chấm dứt trong các trường hợp sau đây.

• Khi CTV vi phạm các điều khoản của chính sách này gây nên hậu quả ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng, quyền lợi và hình ảnh của Công ty hoặc cố tình vi phạm nhiều lần, không hợp tác với Công ty mặc dù Công ty đã nhắc nhở nhưng không rút kinh nghiệm và khắc phục, sửa sai.

• Khi CTV không có doanh thu trong 06 tháng liên tiếp.

• Khi CTV chủ động đề nghị ngừng tham gia chương trình CTV của VNBland

• Khi cá nhân không còn đủ các điều kiện đăng ký cộng tác viên quy định tại mục 6 (VD: cá nhân vi phạm pháp luật và đang phải chịu hình phạt của pháp luật).

• Khi VNBland quyết định ngừng toàn bộ chương trình CTV.

Khi chấm dứt quyền CTV: VNBland sẽ thanh toán cho bạn toàn bộ số thu nhập hiện còn lại chưa được thanh toán trong tài khoản CTV. Mọi quyền lợi khác của CTV sẽ được VNBland thu hồi.

8. Chấp nhận các điều khoản của chính sách.

Tại từng thời điểm, VNBland có thể cập nhật chính sách này theo quyết định của mình và sẽ có trách nhiệm thông báo về nội dung cập nhật tới toàn thể CTV của Công ty. Bạn đồng ý rằng khi đăng ký tham gia chương trình cộng tác viên có nghĩa là hoặc bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo nội dung chính sách này và cả nội dung chính sách sẽ được cập nhật trong tương lai (nếu có), hoặc bạn có thể ngừng tham gia chương trình bất kỳ thời điểm nào nếu bạn muốn.

Đia chỉ : Tầng 23, Toà nhà Vinaconex 9, Lô HH2-2 Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội.

ĐT: (024) 73 08 9999 (máy lẻ 107). Hotline: 0915 935 515. Email: [email protected].